Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

SPA SERVICES s.r.o., IČ: 141 36 082, se sídlem Purkyňova 1591/32, 301 00 Plzeň, provozovatel webové stránky www.tantraspa.com vztahující se k masážnímu salonu Masáže Vítězná, Vítězná 3/49, 360 01 Karlovy Vary prezentovaném pod obchodní značkou Tantra Spa Karlovy Vary.
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

2. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@tantraspa.com.

Prohlašujeme, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3. Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • objednání poukazu – email, fakturační údaje, poštovní adresa (pokud posíláme poukaz poštou), tel. číslo (pro případný kontakt při dovyjasnění objednávky) – vaše údaje potřebujeme kvůli zprocesování objednávky
 • objednání se na masáž, rezervace termínu – jméno, tel. číslo – vaše osobní údaje potřebujeme pro vytvoření rezervace, zaslání připomínací sms nebo zavolání v případě změny rezervace
 • objednání se na kurz – jméno, tel. číslo, email, fakturační údaje – vaše údaje potřebujeme kvůli zprocesování objednávky
 • vedení účetnictví – jste-li odběrateli našich služeb, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

5. Předání osobních údajů třetím stranám

K některým vašim osobním údajům mohou mít přístup naši zaměstnanci nebo smluvní spolupracovníci a dále tyto subjekty:

 • SPA SERVICES s.r.o., Purkyňova 1591/32, Plzeň-Jižní Předměstí, IČ: 14136082:
  správce webových stránek, prodejce dárkových poukazů na naše služby a produkty
 • Ing. Jan Kolář, IČ: 73438219, se sídlem Masarykova 381, 339 01 Klatovy, provozovatel masážního salonu Vědomé masáže Plzeň, Havířská 3, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, spadajícího do sítě Tantra Spa
 • Webglobe s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ: 26159708:
  provozovatel platformy Savana.cz zajišťující hosting webových stránek vč. umístění webové aplikace pro měření návštěvnosti Matomo Analytics

6. Místo uchování dat

Veškerá data zpracováváme a uchováváme v České republice.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@tantraspa.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení
E-maily nebo sms s inspirací, články či nabídku produktů a služeb vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete odpovězením na email nebo naše tel. číslo s uvedením, že si nepřejete další reklamní emaily posílat, pokud je sms nebo email zaslán pomocí rozesílací služby, je možné napsat nebo zavolat na hlavní kontaktní údaj (info@tantraspa.com, +420792653338).

8. Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že my, naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

9. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme pouze cookies nezbytné pro provoz a rychlé načítání webu a analyzujeme návštěvnost. Ctíme vaše soukromí a proto neukládáme cookies pro cílení reklamy. Pro měření návštěvnosti využíváme webovou aplikaci Matomo Analytics nainstalovanou přímo na našem hostingu, kde jsou veškerá získaná data také ukládána.

Naše webové stránky lze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies si můžete zakázat ve svém prohlížeči, případně můžete odškrtnout následující check-box:


You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.


10. Platnost zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost a účinnost dne 1.7.2024.